Your current browser is not cmopatible with the new experience of this site. Please, update it to a newer version.
 • Description / Transcription

  Este libro es del Collegio de la Compañia de Iesus de Barcelona

 • Type

 • Date

  S. XVIII

 • Description / Transcription

  Collegij Soc[ietatis] Jesu Barcinonensis

 • Type

 • Date

  S. XVIII-1a meitat

Col·legi de Betlem (Barcelona, Catalunya)

Country
Catalonia
City/town and other place names
Barcelona (Catalonia)
Institution type
School
Religious order
Jesuits
Sources
Barcelona entre muralles, via WWW, consulta feta el 6 de setembre, 2022: pàgina Mapes. La Barcelona dels Àustries (segles XVI-XVII). Col·legi de Betlem (col·legi construit pels jesuïtes Barcelona, Rambla cantonada carrer del Carme, el 1550; el mateix any s'inicia la construcció de l'església, oberta al públic el 1556, sota l’advocació de Nostra Senyora de Betlem; el 1635 prengueren possessió del veí Col·legi de Cordelles; amb la supressió de la Universitat de Barcelona l’any 1717 els dos col·legis intentaren suplir els estudis suprimits a la capital catalana, ensenyant filosofia i teologia; a conseqüència de l’expulsió de la Companyia de Jesús, el 1767, l’ensenyament donat a Betlem i a Cordelles fou donat al seminari conciliar i col·legi episcopal; el 1776 una part del Col·legi de Cordelles es llogà com a dipòsit militar i caserna; amb l’ocupació napoleònica l’edifici passà a ser convertit en habitatges, i el 1807, fou enderrocat i al seu lloc s'hi construí l'actual Acadèmia de Ciències; el 1835 l’església del convent passà a convertir-se en parròquia)
RACO, via WWW, consulta feta el 6 de setembre, 2022: Pedralbes, 13-II (1993), p. 203, etc. (Col·legi de Betlem de la Companya de Jesús de Barcelona)
Enciclopèdia.cat, consulta feta el 6 de setembre, 2022 (Betlem; col·legi d’ensenyament superior de la Companyia de Jesús fundat a Barcelona el 1544 a la part alta de la Rambla; el 1555 en fou beneïda l’església; el rector de Betlem prengué, el 1635, possessió del veí Col·legi de Cordelles; a conseqüència de l’expulsió de la Companyia de Jesús (1767), l’ensenyament donat a Betlem i a Cordelles fou donat al seminari conciliar i col·legi episcopal, que ocupà part d’aquests edificis)
Alternative names
Col·legi de Nostra Senyora de Betlem (Barcelona, Catalunya)
Colegio de Belén (Barcelona, Catalunya)
Colegio de Nuestra Señora de Belén (Barcelona, Catalunya)
Colegio Bethlem (Barcelona, Catalunya)
Collegium Societatis Iesu (Barcelona, Catalunya)
Colegio de Belén de la Compañía de Jesús de Barcelona
Colegio de Nuestra Señora de Belén de la Compañía de Jesús de Barcelona
Colegio de Nuestra Señora de Bethlehem de la Compañía de Jesús (Barcelona, Catalunya)
Colegio de la Compañía de Iesus de Nuestra Señora de Belén (Barcelona, Catalunya)
Col·legi dels Jesuïtes de Barcelona
Collegio de la Compañia de Iessus (Barcelona, Catalunya)
Betlem (Escola : Barcelona, Catalunya)
Col·legi de Betlem
Col·legi de Betlem (Barcelona)
Col·legi de Nostra Senyora de Bethlem (Barcelona)