Your current browser is not cmopatible with the new experience of this site. Please, update it to a newer version.

  • Description / Transcription

    Est llibre lo dona al bibliothecari P[are] P[resenta]t fr[a] Pere Pla D[o]n Joachin Miquel de Loriri (?) jutge de la Real [Audiència] (?) de B[arcelo]na y jutge comissionat per la espulsio dels jesuïtes del collegi de Tarragona, aont se apoderá dels jesuïtes del collegi lo dia 3 de abril y de la llibreria de aquet collegi era est llibre. Dit D[o]n Joachin Miquel es nebot del S[enyo]r D[o]n Manuel de Roda ministre de gracia y justícia de S[a] Mag[esta]d

  • Type

  • Date

    S. XVIII-2a meitat

Col·legi dels Sants Reis (Tarragona, Catalunya)

Country
Catalonia
City/town and other place names
Tarragona (Catalonia)
Institution type
School
Religious order
Jesuits
Source
monestirs.cat, via WWW, consulta feta el 23 d'octubre, 2023 (sota Convent de Santa Anna de Tarragona: Col·legi dels Sants Reis)
Alternative names
Col·legi dels Jesuïtes (Tarragona, Catalunya)
Jesuïtes (Tarragona, Catalunya). Col·legi