Your current browser is not cmopatible with the new experience of this site. Please, update it to a newer version.

Valls, Jeroni de

Country
Catalonia
Other associated places
Lleida (Catalonia)
Notes
Els exlibris manuscrits de Jeroni de Valls, es troben acompanyats dels exlibris dels Jesuïtes de Cervera i la Universitat de Cervera o bé de la Casa de la Missió de Barcelona
Gender
male
Titles
Secular canon
Archdeacon
Sources
LENOTI, consulta feta el 9 de març, 2018 (punt d'accés: Valls, Jeroni de)
Catalunya. Diputació del General. Visita. Nosaltres, don Geronim de Valls, ardiaca y canonge de la Santa Iglesia de Lleyda ... visitadors del General de Cathalunya, instructors de processos y querelas que, contra los deputats y oydors y altres oficials del dit General... en nostre consistori representan y fulminan... , [1704?] portada (Geronim de Valls)
Alternative name
Valls, Hieronymus