Your current browser is not cmopatible with the new experience of this site. Please, update it to a newer version.

 • Description / Transcription

  Llom amb signatura topogràfica: una lletra majúscula dins d'un marc quadrat a la part superior, i una xifra aràbiga dins d'un marc quadrat amb ornamentació geomètrica a la part inferior

 • Type

 • Description / Transcription

  Enquadernació en pergamí, llom dividit en registres separats per decoració geomètrica amb interior de decoració vegetal de branques d'alzina

 • Type

 • Description / Transcription

  Enquadernació en pergamí, signatura topogràfica consistent en un número a l'extrem superior dret del pla anterior

 • Type

 • Description / Transcription

  Llom amb signatura topogràfica: lletra majúscula i xifra romana a la part superior, xifra romana a la inferior

 • Type

 • Description / Transcription

  A la part superior dreta de la coberta anterior signatura topogràfica: lletra majúscula seguida de xifra aràbiga

 • Type

 • Description / Transcription

  Es de la libreria del Conv[en]to de Carmelitas Descalzos de San Josef de Bar[celo]na

 • Type

 • Date

  S. XVIII

Convent de Sant Josep (Barcelona, Catalunya)

Country
Catalonia
City/town and other place names
Barcelona (Catalonia)
Notes
Fundat el 1586. Situat a la Rambla, ocupant bona part de l'àrea de la plaça del mercat de la Boqueria
Juan de Jesús María (1631-1702) va ser fill d'aquest convent
Related owners
Francesc de Sant Benet, O.C.D., 1760-1814
Josep de la Verge, 1749-1806
Magí de Sant Antoni, 1762-1826
Salvador, Josephus, O.C.D.
Institution type
Convent
Religious order
Discalced Carmelites
Source
Barraquer i Roviralta, 1906 v. 2, p. 441 (San José, de Barcelona)
Alternative name
Sant Josep de Barcelona