Your current browser is not cmopatible with the new experience of this site. Please, update it to a newer version.
 • Description / Transcription

  Huic Bibliothecae me dedit Idem Fr[ater] Joseph Gifréu à Palmâ

 • Type

 • Date

  S. XVIII

 • Description / Transcription

  Fr[ater] Joseph Gifreu à Palma Ord[inis] de Mercede ; De Museo Historico Saeculari Fr[ater] Joseph Gifreu à Palma Ord[inis] de Mercede

 • Type

 • Date

  S. XVIII

 • Description / Transcription

  De Muséo de aliquarum genere linguarum Fr[ater] Joseph Gifrév à Palmâ Ord[inis] de Mercede

 • Type

 • Date

  S. XVIII

 • Description / Transcription

  De Muséo Sacro, & Sacro-Interpretativo Fr[ater] Joseph Gifrév à Palmâ Ord[inis] de Mercede

 • Type

 • Date

  S. XVIII

 • Description / Transcription

  De Muséo Politico Fr[ater] Joseph Gifrév à Palmâ Ord[inis] de Mercede

 • Type

 • Date

  S. XVIII

 • Description / Transcription

  De Muséo Geographico Fr[ater] Joseph Gifrév à Palmâ Ord[inis] de Mercede

 • Type

 • Date

  S. XVIII

 • Description / Transcription

  De Muséo Historico-Ecclesiastico Fr[ater] Joseph Gifrév à Palmâ Ord[inis] de Mercede

 • Type

 • Date

  S. XVIII

 • Description / Transcription

  De Muséo Vario, varièque Instructivo Fr[ater] Joseph Gifrév à Palmâ Ord[inis] de Mercede

 • Type

 • Date

  S. XVIII

 • Description / Transcription

  De Muséo Dogmatico Fr[atris] Joseph Gifrév à Palmâ Ord[inis] de Mercede

 • Type

 • Date

  S. XVIII

 • Description / Transcription

  De Mus[a]eo Hebr[a]eo fr[atris] Josephi Guifredi a Palmâ Ordinis de Mercede ex-Pro[vinci]alis, ac pro Cataloniâ, Aragoniâ, et Navarrâ, Diffinitoris Generalis. Anno 1756

 • Type

 • Date

  1756

 • Description / Transcription

  Lo compré en Gerona á Antonio Oliva Impressór, en 9 de Junio de 1748 Fr[ay] Joseph Gifréu de la Palma por 3 [sueldos]

 • Type

 • Date

  1748

 • Description / Transcription

  Era antes de la Llibrería de la Mercè de Barcelona. Doni per ell un Tomo en 4t. de Marquilla molt voluminòs, cui titulus: Pauli Comitoli Perusini Societatis Jesu theologi Responsa Moralia in VII digesta ; quibus qu[a]e in christiani officii rationibus videntur ardua et difficilia, enucleantur: Ab pacte de que en faltànt jo; tòrne est Llibre à dita Llibreria: quedànt en ella in perpetuum el dit Llibre de Pau Comitoli. Barcelona y Janer 9 de 1757. Fr[ater] Joseph Gifréu de la Palma Superiorum Permissu

 • Type

 • Date

  1757

 • Description / Transcription

  En 9 de Janer de 1757 ab llicencia del R[evere]nd P[ar]e Prior ha cambiàt lo p[rese]nt llibre ab altre de 4t. poc voluminòs y de 4t. regular, cui titulus: Nova Topographia in Martyrologium Romanum. Son Autór Phelip Ferràri Servita; imprès en Venecia en 1609. Y lo he cambiàt ab pacte, de que en faltànt jo, torne áquell llibre de Ferràri, recent-dit, a la Llibreria de la Mercè de Barcelona d'hont s'es trêt: quedant en ella in perpetuum èst de las obras de Pau Comitoli. Fr[a] Joseph Gifréu de la Palma ex pro[vinci]al y Dif[inid]or g[e]n[era]l

 • Type

 • Date

  1757

Gifreu de la Palma, Josep, aproximadament 1700-1762

Country
Catalonia
Birth place
Barcelona (Catalonia)
Death place
Barcelona (Catalonia)
Notes
Va ser prior de la Mercè de Barcelona. En morir, la seva biblioteca passà a mans d'aquest convent
Gender
male
Related owner
Convent de la Mercè (Barcelona, Catalunya)
Title
Provincial Superior
Religious order
Mercedarians
Sources
Enciclopèdia.cat, consulta feta l'1 de febrer, 2022 (Josep Gifreu de la Palma; nascut a Barcelona, Barcelonès?, cap al 1700; mort a Barcelona, Barcelonès, 1762; escriptor religiós, erudit i hel·lenista; mercedari, prior del convent de Barcelona (1749-52) i provincial d’Aragó (1752-55), publicà poemes llatins en preliminars de llibres i opuscles religiosos en castellà; deixà manuscrites obres molt diverses)
Diccionari biogràfic, Albertí, 1966-1970 (Gifreu de la Palma, Josep; m. Barcelona, 1762; frare mercedari)
Related resources
L'Enciclopèdia (Enciclopèdia Catalana, SAU)
Alternative names
Gifreu de la Palma, Josep, -1762
Gifreu de la Palma, Josep, m. 1762
Gifreu, Ioseph, aproximadament 1700-1762
Gifreu, Joseph, aproximadament 1700-1762
Gifréu à Palma, Joseph, aproximadament 1700-1762
Gifreu de la Palma, Josep, Fra
Gifreu de la Palma, Josep (O de M), ?-1762