Your current browser is not cmopatible with the new experience of this site. Please, update it to a newer version.

  • Device

    Escut amb cavall i un ros o casc militar a cada costat

  • Device term

Sebastia y Iaume Matevat (Firma)

Place and dates of activity
Spain Catalonia Barcelona 1620 - 1641
Sources
Cobles ab dialogo del espanyol y frances, 1638: port. (casa Sebastia y Iaume Matevat)
Llanas, M. L'edició a Catalunya, s. XV-XVII, 2002: p. 284 (Sebastià Matevat imprimeix amb Jaume Matevat entre 1623 i 1641)
Related printer
Matevat, Sebastià, -1641
Alternative names
Sebast. y Iaume Mathevat (Firma)
Sebastia y Iaume Matevad (Firma)
Sebastia y Iaume Matheuat (Firma)
Sebastia y Iaume Mathevad (Firma)
Sebastia y Iaume Mathevat (Firma)
Sebastian y Iayme Mateuat (Firma)
Sebastian y Iayme Mateuvat (Firma)
Sebastian y Iayme Matevad (Firma)
Sebastian y Iayme Matevat (Firma)
Sebastian y Iayme Mathevad (Firma)
Sebastian y Iayme Mathevat (Firma)
Sebastian y Jayme Matevad (Firma)
Sebastianus et Iacob. Mathevat (Firma)
Sebastianus et Iacobus Matevat (Firma)
Sebastianus et Iacobus Mathevad (Firma)
Sebastianus et Iacobus Mathevat (Firma)
Mathevat, Jaume / Mathevat, Sebastià,