El seu navegador no és compatible amb la nova experiència d'aquest lloc. Actualitzi a una versió més nova.

  • Marca

    Escut amb cavall i un ros o casc militar a cada costat

  • Terme marca

Sebastia y Iaume Matevat (Firma)

Lloc i dates d'activitat
Espanya Catalunya Barcelona 1620 - 1641
Fonts
Cobles ab dialogo del espanyol y frances, 1638: port. (casa Sebastia y Iaume Matevat)
Llanas, M. L'edició a Catalunya, s. XV-XVII, 2002: p. 284 (Sebastià Matevat imprimeix amb Jaume Matevat entre 1623 i 1641)
Impressor relacionat
Matevat, Sebastià, -1641
Noms alternatius
Sebast. y Iaume Mathevat (Firma)
Sebastia y Iaume Matevad (Firma)
Sebastia y Iaume Matheuat (Firma)
Sebastia y Iaume Mathevad (Firma)
Sebastia y Iaume Mathevat (Firma)
Sebastian y Iayme Mateuat (Firma)
Sebastian y Iayme Mateuvat (Firma)
Sebastian y Iayme Matevad (Firma)
Sebastian y Iayme Matevat (Firma)
Sebastian y Iayme Mathevad (Firma)
Sebastian y Iayme Mathevat (Firma)
Sebastian y Jayme Matevad (Firma)
Sebastianus et Iacob. Mathevat (Firma)
Sebastianus et Iacobus Matevat (Firma)
Sebastianus et Iacobus Mathevad (Firma)
Sebastianus et Iacobus Mathevat (Firma)
Mathevat, Jaume / Mathevat, Sebastià,