El seu navegador no és compatible amb la nova experiència d'aquest lloc. Actualitzi a una versió més nova.

 • Marca

  Imatge del nen Jesús nu assegut damunt àguila amb palma i llorer i a la mà esquerra bola del món coronada amb una creu

 • Terme marca

 • Marca

  Jesús infant, vestit i alçat, amb la mà dreta beneeix, i amb l'esquerra porta el globus terraqüi, rematat amb una creu. A banda i banda de l'infant hi ha la palma del triomf i un branquilló de llorer, i als seus peus, una àliga retuda

 • Terme marca

 • Marca

  L'Oportunitat, representada per una dona jove amb un floc de cabells al vent, agafa amb la mà les puntes d'una cinta

 • Lema

  Inimicos virtute superabis

 • Terme marca

Jaume Cendrat (Firma)

Lloc i dates d'activitat
Espanya Catalunya Barcelona 1590 - 1608
Notes
Després de la mort de Jaume Cendrat, el seu nom apareix encara en impresos a càrrec dels seus successors, Vicenta, la seva esposa, juntament amb el seu segon marit
Fonts
Vnio y concordia firmada per la ciutat de Barcelona a efecte de perseguir, expellir, capturar y extirpar los ladres, homicidis, assascinos ..., 1606: port. (Iaume Cendrat)
Llanas, M. L'edició a Catalunya, s. XV-XVII, 2002: p. 281 (Jeroni Margarit es casa el 1590 amb la viuda de Jaume Cendrat, Vicenta, que conserva la propietat del taller familiar i fins a 1608 continua imprimint amb el peu d'impremta Cendrat)
Impressors relacionats
Cendrat, Jaume, -1589
Margarit, Jeroni
Viuda Cendrada
Noms alternatius
Haeredes Iacobi Cendrat
Iaume Cendrat (Firma)
Cendrat, Jaume, hereus