El seu navegador no és compatible amb la nova experiència d'aquest lloc. Actualitzi a una versió més nova.

Presentació

La col·lecció de llibres del CRAI Biblioteca de Fons Antic de la Universitat de Barcelona és una de les col·leccions espanyoles de llibre antic més importants. Custodia prop de 70.000 edicions des del segle XV fins a l’any 1820, en aproximadament el doble d’exemplars, on es reflecteix àmpliament el període de la impremta manual a Europa, especialment a Espanya, França, Itàlia, Portugal, Suïssa, Alemanya i els Països Baixos.

Un abast tan ampli es tradueix necessàriament en una abundància i varietat de marques tipogràfiques. Aquests elements il·lustratius es troben a la portada o al colofó, i identifiquen el taller tipogràfic on es produïa el llibre, o bé l’editor o llibreter participants que pagaven la seva producció.

L’interès per posar a disposició del públic aquest ric conjunt d’un dels elements més atractius del llibre antic ens va impulsar a inaugurar a l’octubre del 1998 una de les bases de dades pioneres en aquest camp: Marques d’impressors.

Després de més de vint anys allotjades en una plataforma pròpia de la Universitat de Barcelona, el 2021 les dades s’han migrat al software de gestió i difusió documental Coeli Platform, que posa a punt una nova versió de la base, amb una cerca més eficient i flexible, una major presència a la xarxa i una presentació atractiva on les imatges tenen un pes primordial.

La base creix al ritme de la catalogació del fons, i s’actualitza setmanalment. S’estructura en dos àmbits: els registres dels impressors, llibreters o editors, i els registres de les seves marques.

Respecte als primers, inclouen els anys i ciutats d’activitat, els noms relacionats i alternatius, l’enllaç al catàleg de biblioteques de la UB, on es poden veure els llibres impresos sota el seu nom, i les fonts d’on s’ha obtingut informació, recollides i citades extensament a l’apartat Fonts/Bibliografia..

Per la seva banda, la secció dedicada a les marques inclou, a més de les imatges, la descripció, divisa i termes iconogràfics que les defineixen, l’enllaç al registre bibliogràfic del qual s’han extret.

Pel que fa a la cerca, es pot fer des de tres entorns, marques, impressors i mapa, amb la possibilitat d’acotar-la cronològicament i a partir de diverses facetes.

La base es pot consultar en català, castellà i anglès. La majoria dels continguts tenen traducció, però alguns, com la descripció de la marca, es mostren en català.