El seu navegador no és compatible amb la nova experiència d'aquest lloc. Actualitzi a una versió més nova.

Philippe Borde, Laurent Arnaud & Claude Rigaud

+5
Lloc i dates d'activitat
França Lió 1644 - 1669
Fonts
Le paradis ouvert à Philagie par cent dévotions à la Mère de Dieu, 1649: port. (chez Philippe Borde, Laurent Arnaud & Claude Rigaud)
BNF/A, 17 juny 2013 (sota Borde, Philippe (160.?-1669): de 1649 a 1662 associat a Laurent Arnaud i Claude II Rigaud)
Impressor relacionat
Arnaud, Laurent, 1602-1694
Noms alternatius
Philippe Borde, Laurent Arnaud et Claude Rigaud
P. Borde, L. Arnaud & C. Rigaud
Ph. Borde, L. Arnaud & Claude Rigaud
Phil. Borde, Laur. Arnaud & Claudius Rigaud
Phil. Borde, Laur. Arnaud, & Claud. Rigaud
Phil. Borde, Laur. Arnaud & Cl. Rigaud
Philippus Borde, Laurent. Arnaud et Claudius Rigaud
Philippus Borde, Laurentius Arnaud et Claudius Rigaud
Philippus Borde, Laurentius Arnaud & Claudius Rigaud