El seu navegador no és compatible amb la nova experiència d'aquest lloc. Actualitzi a una versió més nova.

  • Descripció / Transcripció

    Hic liber fuit Jacobi bertrola sacr[a]e Theologi[a]e professoris in flore[n]tissima barcinone ...(?)

  • Tipus

  • Datació

    S. XV/XVI

Bertrolà, Jaume

País
Catalunya
Gènere
masculí
Ocupacions
Professors universitaris
Rectors d'universitat
Fonts
Manual de Novells Ardits, 1899 volum 9, pàgina169 ([08 de novembre de 1612] ... feren erectio de rector de la persona del cabiscol Jaume Bertrola)
Font: marca (07 Inc 691): f. [a]1 (Hic liber fuit Jacobi bertrola sacr[a]e Theologi[a]e professoris in flore[n]tissima barcinone ...(?))
Biblioteca de Catalunya. Perg. 4 GF, Reg. 18181 (1610) Contingut (Jaume Bartola, cabiscol de la catedral de Barcelona, ven a Cristòfor Sans, cerer de Barcelona, una part (12 lliures i 10 sous) del cens anuals de 30 lliures que li deu per l'emfiteusi d'unes cases ...)
Nom alternatiu
Bertrola, Jacobus