El seu navegador no és compatible amb la nova experiència d'aquest lloc. Actualitzi a una versió més nova.
  • Descripció / Transcripció

    Yo, Pere Visars, cor[r]edor de coll jurats, atorch a vós, sènyer en Pere Miquel Carbonell, notari da la prasent ciutat, que m'aveu comprat lo prasent libra per preu da XVIII sous, VI [diners], e fonch a XVI del mes da fabrer a[n]y MCCCCLXXIII e per que esta en varitat vos fas lo prasent allbarà da la mia mà. Pere Visars

  • Tipus

  • Datació

    1473

Visars, Pere, actiu 1473

País
Catalunya
Gènere
masculí
Ocupació
Corredors de coll
Font
J. Antoni Iglesias i Fonseca. De librerías desaparecidas y códices supervivientes. Dins: Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols, 2002: p. 148 (Pere Visars, cor[r]edor de coll jurats)
Nom alternatiu
Visars, Pere, fl. 1473